V době částečné uzavírky silnice III. třídy č. 1673 bude v uzavřeném úseku provoz převeden do jednoho volného jízdního pruhu a přednost bude řízena semaforem. „Objízdná trasa není stanovena,“ upřesnil Martin Grožaj. Opěrná zeď by měla být dlouhá zhruba sto metrů a celé délce stavby musejí být řidiči pozornější. Částečná uzavírka je povolená do 25. září.