Když čtvrt hodiny před druhou plavební ředitel Hynek Hladík začal povídat přítomným plavcům a divákům o historii Schwarzenberského plavebního kanálu, na dně jeho koryta moc vody nebylo. "Kdyby bylo nejhůř, vody víc nebylo, nezbude než, aby se pánové postavili na břeh čelem, naopak dámy pozadím!", poznamenal Hladík při pohledu do kanálu.

Bylo krátce před druhou, když nastal drobný pohyb vody, začínalo jí přibývat, už tu byl kalný proud, na hodinách bylo několik minut po druhé. Nadešel čas k přečtení plavebního rozkazu.

"Plavební rozkaz č.3/2019

k provedení ukázkové plavby dříví

Nařizuji tímto provést ukázkové plavení dříví v sobotu dne 15. června 2019 na Jeleních Vrších.

Plavbu nařizuji provést od sochy Plavce Hynka proti domu čp. 13 na Jeleních Vrších zhruba 9 sáhů před hranicí prvního a druhého úseku za můstek ve vzdálenosti cca 191 sáhů za hranicí prvního a druhého úseku. Splaveno bude zhruba 1/4 sáhu palivového dřeva.

Nařizuji dále, aby se k plavbě dostavil v dostatečném počtu plavební personál s potřebným nářadím.

Nástup personálu bude o druhé hodině po poledni.

Plavebnímu personálu i případným divákům nařizuji, aby se chovali dle mých rozkazů a dbali všech bezpečnostních opatření, aby nedošlo ke ztrátám na životech či úrazům."

"Sobotní plavení dříví je součástí projektu Schwarzenberský plavební kanál - předání znalostí nové generaci, spolufinancovaného z prostředků Evropské unie z Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika 2014 - 2020. V rámci předávání znalostí zapojíme mladé plavce, vhazovat dříví budou děti! Do práce! Jen dejte pozor, abyste nepostříkaly při vhazování mne, uvědomte si, že jsem plavební ředitel!", doplnil Hynek Hladík. Samozřejmě, že plavebního ředitele postříkaly.

Malí plavci se ujmuli plavebních háků, aby usměrňovali plavená polena. Dospělí zkušení plavci otevřeli stavidlo, proud vody se "rozeběhl" směrem k Hučici a k Rosenauerově kapli, strhl sebou polena a štěpiny.

Po více než 190 sázích byl dán pokyn k vytažení plaveného dřeva.

Na financování sobotní ukázky plavení dříví byly použity i prostředky z grantu Jihočeského kraje a z daru obce Nová Pec.

Příští ukázka plavení dříví se bude konat 20.07.2019 ve 14:30 na Jeleních Vrších ve spolupráci Libín-S Prachatice, z.s., se zapsaným spolkem Svobodný Hiršperk v rámci 4. hiršperských slavností.

Hynek Hladík