Hráz propouští a jednou z možných variant, kdyby obec nezískala dotační peníze od Státního fondu životního prostředí, bylo upuštění vody o zhruba dva metry, aby nedošlo k jejímu úplnému zničení. Vladislav Klabouch předpokládá, že práce na opravě hráze budou trvat do konce srpna příštího roku. Původně mělo dojít také k odbahnění rybníka. Jenže průzkum, který byl součástí projektové dokumentace, ukázal, že odbahnění by mohlo narušit rašelinové podloží. „Ukázalo se, že zdroj rašeliny je uprostřed rybníka. Odbahnění proto není z hlediska ochrany přírody žádoucí,“ vysvětlil starosta Záblatí.

Každopádně ale dojde k odstranění bahna u paty hráze a úpravě části zamokřeného území. Koupání v Křišťanovickém rybníce bude pro celou příští letní sezonu tabu. Také pořadatelé mezinárodního závodu Xterra hledají náhradní variantu pro plavání. „O opravách vědí všichni, kteří tam mají nějaké podnikatelské aktivity, a to jak tělovýchovná jednota, která provozuje kemp, nájemce rybníka i provozovatelé občerstvení na pláži,“ ujistil Vladislav Klabouch s tím, že všichni mají s obcí dlouhodobé nájemní smlouvy, a tak po úpravách zase vrátí. Zároveň ale záblatský starosta ujistil, že koupání jako takové se po opravách nezlepší. „Také pláž zůstane stejná. Není možné tam nic opravovat, neboť na pláž navazuje ochranné pásmo chráněné krajinné oblasti,“ zdůraznil.

Oprava hráze vyjde na 22,3 milionu korun. Vladislav Klabouch bez okolků přiznává, že bez devadesáti procentní dotace by oprava hráze vůbec nebyla možná. „Na deseti procentní podíl obce jsme si vzali úvěr od Komerční banky, která nám poskytla nejlepší podmínky,“ upřesnil s tím, že u obce velikosti Záblatí není možné z rozpočtu peníze šetřit. „To bychom nemohli udělat v obci vůbec nic. Osmdesát tisíc korun ročního zisku z Křišťanovického rybníka a okolí je v případě tak rozsáhlé opravy zanedbatelná částka,“ uzavřel Vladislav Klabouch.