První etapu vybudovali Netoličtí v loňském roce. Následovat by měla ještě druhá a třetí etapa, bez nich by se jednalo o stezku, která končí v podstatě nikde.
I proto se místní neustále ptají, kdy se bude ve výstavbě pokračovat.


„V dohledné době s druhou etapou výstavby pokračovat nebudeme. Především musíme vyřešit vlastnické vztahy. Jsou součástí majetkové úpravy, která bude vyřešena zřejmě až v příštím roce," uvedl starosta Netolic Vladimír Pešek. Pokračování tak přichází v úvahu v roce 2016, kdy jsou navíc očekávány i dotace, které by pomohly výstavbu financovat.


V tuto chvíli navíc čekají Netoličtí na závěrečné dokumenty k první etapě, aby ji mohli uzavřít. Na první etapě bude navíc svolán i kontrolní den, aby byla posouzena kvalita povrchu cyklostezky. Tu musejí Netoličtí sledovat, aby tak splnili podmínku dotace, kterou je udržitelnost díla po dobu pěti let.