Kromě pozvaných hostů z různých koutů republiky, hlavně z nedalekých Českých Budějovic nebo Plzně, vystoupí na festivalu také domácí sbory. Půjde o dětské pěvecké sbory Růže a o něco starší vystupující ze sboru Rossetta. Hlavním pořadatelem se stejně jako v předešlých osmi ročnících festivalu stane sbormistr čkyňských malých pěvců Jaroslav Fafejta. Letošní festival se koná 22. května. Pro nás je pak jedinou odměnou příjemný pocit, skvělá atmosféra a dobrá nálada posluchačů a všech účinkujících sborů. Zpívat se bude nejen ve Čkyni, ale také v nedalekém Vacově. Právě místní úřad dal malým pěvcům k dispozici sál pro vystoupení. JAN DĚD Základní škola