Jejich rozsáhlá rekonstrukce za jedenadvacet milionů korun skončila a centrum města je opět průjezdné. „Investici jsme hradili z rozpočtu, našetřili jsme na ni z příjmů za vodné a stočné,“ upřesnil financování starosta města Jan Bauer. Ke kompletnímu dokončení prachatického centra chybí už jen oprava ulic Klášterní a Horní. Ty chce radnice opravit příští rok.

(aja)

Rekonstrukce ulic Husova, Věžní a Neumannova v Prachaticích

V letošním roce byla provedena další z etap renovací ulic v historickém centru města Prachatice. Tentokrát přišly na řadu ulice Husova, Věžní a Neumannova. Dne 23.1.2009 proběhlo výběrové řízení na rekonstrukci ulic Husova a Věžní a 30.1.2009 pak na ulici Neumannova. Ve výběrovém řízení na rekonstrukci ulice Věžní byla vybrána firma ODYS, s.r.o., na ulice Husova a Neumannova pak předložila nejlepší nabídku Stavební firma HUKO s.r.o. „Při rekonstrukci ulic byla provedena výměna vodovodních a kanalizačních řadů včetně domovních přípojek, bylo instalováno nové veřejné osvětlení a byly provedeny nové povrchy komunikací a chodníků. V ulici Věžní bylo navíc provedeno prodloužení plynovodního potrubí včetně napojení dosud nepřipojených objektů“, řekl starosta Jan Bauer.

Stavební práce v ulicích Husova a Věžní započaly shodně 9.2.2009. Ulice Husova byla dokončena 30.5.2009 a celková cena včetně projektové dokumentace se vyšplhala na 6.043 350,- Kč, ulice Věžní byla dokončena 30.6.2009 a zde náklady činily 4.867 287,- Kč. Stavební práce v nejdelší a technicky nejnáročnější ulici Neumannova započaly 16.3.2009 a dokončeny byly k 31.8.2009, celková hodnota rekonstrukce dosáhla 10.330 165,- Kč. Veškeré náklady na rekonstrukci ulic hradilo ze svého rozpočtu město Prachatice.

Na tuto investici za více než 21 mil. Kč jsme si našetřili z příjmů za vodné a stočné. Žádnou dotaci jsme nedostali. Postupně se naplňuje sen místních občanů, aby celé historické centrum bylo opravené a ulice a chodníky měly kostkovou dlažbu místo asfaltu. V příštím roce máme v plánu poslední dvě ulice v centru a to Klášterní a Horní“, dále sdělil Jan Bauer.

Městský úřad Prachatice