Jedni z prvních schválili rozpočet v Prachaticích. „Je maximálně úsporný, ale i na investice zbylo,“ řekl pro Deník starosta města Martin Malý.


Prachatice
Tři největší plánované investice ve městě by v příštím roce měly být zateplení Základní školy Vodňanská a rekonstrukce dvou ulic, Družstevní a U hvězdárny.
„Na zateplení školy jsme obdrželi dotaci šest a půl milionu, celková investice vyjde přibližně na třináct milionů korun. Ve škole budou například vyměněna okna či zateplena půda. Ulice budou opraveny kompletně z našeho rozpočtu,“ řekl starosta města Martin Malý s tím, že oprava Družstevní ulice bude stát přibližně dvanáct milionů a ulice U hvězdárny sedm milionů korun.


Mezi drobnější investice zahrnul starosta například opravu chodníku na Malém náměstí. Všechny tyto investice již byly schváleny v rozpočtu na nadcházející rok, předběžně se ale počítá i s dalšími investicemi.


„Jsou to ale zatím takzvané investice „pod čarou“, které bychom chtěli uskutečnit, neví se ale ještě, zda na ně dostaneme dotace. Jedná se především o zateplení dvou panelových domů v ulici Národní, čísla popisná 1007 a 1008/1009. U těchto projektů ještě čekáme na vyhodnocení v dotačním titulu Zelená úsporám. Podle toho, jak vyhodnocení dopadne, budeme moci zateplit buď oba domy, nebo jeden zateplíme z vlastních zdrojů v letošním roce a ten druhý příští rok. Do rozpočtu však tyto projekty zařadíme až podle toho, jak vyhodnocení dopadne,“ přibližoval plány vedení města starosta Martin Malý. V plánu je také zřízení chodníku v ulici Krumlovské pro zaměstnance firem sídlících v průmyslové zóně. U této plánované investice je však ještě potřeba dodělat projekt a následně ho finančně vyhodnotit, aby byl co nejméně nákladný.


Volary
Zastupitelé sice před koncem roku schválili schodkový rozpočet, nicméně dvanáct milionů, které jim chybějí na zamýšlené investice, jsou ochotni krýt částečně z úspor z let minulých.


„Určitě to není tak, že bychom si byli nuceni brát úvěr. Navíc je tu pořád možnost rozhodnout, že některé investice prostě realizovat nebudeme,“ řekla úvodem k plánům na rok 2011 starostka Volar Martina Pospíšilová. Plánů má sice volarská radnice dost, ale v současných podmínkách je třeba brát do úvahy hlavně ty akce, na které se podaří zajistit spolufinancování z některého z dotačních titulů.
„Právě to je případ sběrného dvora, na jehož rekonstrukci jsme získali prostředky především ze státního fondu životního prostředí. Když k dotaci přidáme vlastní podíl města, bude se jednat o investici přesahující deset milionů korun. Rekonstrukce by měla obsahovat kompletní předělání sběrného dvora, vybudování objektu pro uložení některých druhů odpadů, zpevnění plochy pro oddělená místa k ukládání separovaného odpadu a další úpravy,“ shrnula jednu z investic ve Volarech jejich starostka.


Volarští chystají také kompletní zateplení a výměnu všech oken a venkovních dveří na pavilonech základní školy. I na tuto akci již mají dotaci z resortu životního prostředí. S realizací se čeká už jen na výběr dodavatelské firmy. Miliony hodlá radnice investovat rovněž do bytového hospodářství. „V letošním roce jsme dokončili rekultivaci části starého města u objektu základní umělecké školy. Právě v jejím sousedství máme tři objekty ve značně vybydleném stavu bez nájemníků. Už letos jsme nechali připravit projekt na kompletní rekonstrukci alespoň jednoho z nich, která by měla stát kolem pěti milionů korun a vzniknout by tu mělo pět bytových jednotek,“ doplnila Martina Pospíšilová. Sice menší, nicméně nutnou investici si vyžádá také nečekaná oprava krovu a střechy v objektu, kde do června letošního roku fungoval první stupeň základní školy. Radnice už s budovou měla další plány, jenomže průzkum stavu domu zjistil dřevomorku v krovu. Takže než se začnou plány na využití naplňovat, musí město nejprve nechat provést základní opravy.


Vimperk
Přestože rozpočet pro rok 2011 budou vimperští zastupitelé schvalovat teprve začátkem února, na nejdůležitější investiční akce a jejich financování vidí starosta Bohumil Petrášek již nyní.


„Každopádně platí to, že až k realizaci dospějí jen ty investiční projekty, které budou podpořeny dotačními zdroji,“ ubezpečil Petrášek. To platí hlavně o několik let plánované výstavbě biokompostárny, jejíž technologická část by měla vyrůst v areálu čistírny odpadních vod, a druhá související část by měla vyrůst v rámci skládky v Pravětíně. Státní fond životního prostředí přiznal Vimperku na tuto akci dotaci ve výši kolem 28 milionů korun, podíl města bude činit včetně DPH kolem 9,5 milionu korun. Rozhodnutí o přidělení dotace už mají Vimperští také v případě rekonstrukce kanalizace a vodovodu v oblasti pěti ulic kolem bývalého Šumavanu.


„V tomto případě budeme čerpat dotaci z fondů ministerstva zemědělství,“ doplnil Petrášek. Rekonstrukce ulic Boubínská, Tovární, Brigádnická, Nerudova a Rückerova by měla stát zhruba 13,2 milionu korun bez daně z přidané hodnoty, když podíl města má činit zhruba 3,3 milionu korun bez DPH. Vylepšení plánují Vimperští také v ulici Sadová, a to za 13,2 milionu korun při stoprocentní dotaci. „Tady chceme zrekonstruovat kompletně kanalizaci, veřejné záchody a následně i povrch komunikace od pošty k hotelu Anna. Zatím sice na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj visí oznámení o přidělení dotace, nicméně rozhodnutí od ministra o přidělení prostředků v ruce nemáme,“ opatrně naznačil další plánovanou investici ve městě starosta Vimperku Bohumil Petrášek.


Netolice
Větší štěstí měli tentokrát při přidělování Netoličtí, mnoho z plánovaných oprav se totiž bude moci uskutečnit bez jejich finančního přispění.
„Nejdražšími akcemi pro příští rok budou opravy komunikací. Například cesty mezi Grejnarovem, Peklem a Hrbovem budou stát zhruba třináct milionů korun. Další část komunikací, které se dočkají opravy, vedou od Jánu až k benzínové pumpě a opravena bude i cesta na samotný Ján,“ přibližoval plány netolických starosta města Oldřich Petrášek s tím, že na všechny tyto komunikace dostalo město stoprocentní dotace.
Město dostalo dotaci také na zajištění padání kusů skal, které ohrožují obyvatele pod Jánem, dotace však není stoprocentní a město se bude na zajišťování nebezpečného území podílet přibližně sedmi sty tisíci korunami.


Největší výzvou pro příští rok je ale v Netolicích řešení zefektivnění provozu tepelného hospodářství.
„Snížení ceny tepla je pro nás úplnou nutností a zatím nevíme, jakým způsobem budeme tento problém řešit. Celé tepelné hospodářství by se ale mělo především zefektivnit, a to je asi to nejdůležitější, čím se musíme v příštím roce zabývat,“ upřesnil Oldřich Petrášek.

Husinec
Husinečtí by chtěli v letošním roce pokračovat v pracích, které započaly již loni. Především je to rekonstrukce čističky odpadních vod. „Zásadních investic bude ale více, například rekonstrukce kulturního domu, který je ve špatném technickém stavu a nevyhovuje zejména po akustické stránce. Tam bychom se chtěli zaměřit především na výměnu oken a vzduchotechniky,“ uvedl starosta města Ludvík Friedberger a přibližoval plány do dalších let.


„Ve městě máme několik bolestivých míst, která jsou ve špatném stavu. V budoucnu bychom se proto chtěli zaměřit i na jejich úpravy. Je to především centrum města, v němž bychom chtěli vyměnit povrchy od kostela až k Husovu domku. Důležitá bude také rekonstrukce parkoviště pod kostelem. Tam bude muset být řešení komplexní, protože se nebude jednat jen o úpravu povrchu a rozšíření parkovacích míst, ale především o opravu vodovodu a kanalizace pod parkovištěm. Tyto rozvodné sítě totiž utrpěly značné škody při povodních v minulých letech,“ vysvětloval dále Friedberger.


Z jeho slov vyplývá, že v příštích letech se bude muset vedení města zaměřit i na vylepšení dalších částí města. Zda dostane přednost chatová osada či městský hřbitov, z něhož by místní chtěli udělat kulturní památku, je zatím jen otázkou. Stejně jako u všech ostatních měst v regionu bude totiž záležet především na finančních možnostech.


Vlachovo Březí

Také ve Vlachově Březí mají rozpočet pořádně našponovaný, na druhou stranu ale také mnoho plánů do příštího roku. Kromě úprav komunikací je to zejména příprava pozemku nad místní sokolovnou, na němž by v budoucnu měly vyrůst dva nové bytové domy a více než desítka rodinných domků. „Především potřebujeme opravit komunikaci na sídlišti a cestu do Doubravy. Na sídlišti bychom chtěli také opravit vodovod a kanalizaci. Na všech těchto investicích se budeme muset finančně podílet, což náš rozpočet samozřejmě zatíží. O dotaci na opravu kanalizace se bude jednat v prvním čtvrtletí příštího roku, na opravu vodovodu zatím o žádném příspěvku nejednáme,“ popisoval situaci ve městě starosta Lubomír Dragoun a doplnil, že pokud by vše dopadlo dobře, mohlo by na vlachovobřezském sídlišti vyrůst také nové dětské hřiště. Plánů má ale vedení města ještě více.
„Kromě toho bychom chtěli odbahnit jeden z obecních rybníků a jednou z priorit je také prodej pozemku nad sokolovnou developerovi. Ten by měl zajistit přípravu pozemků tak, aby se na nich dalo stavět. Do konce roku by tak měly být pozemky v této části města rozparcelovány a připraveny k prodeji. Developer nechce domy stavět, ale zajistit pozemky tak, aby se na nich stavět dalo. To by mělo být hotovo do konce příštího roku a je to pro nás zcela zásadní,“ pokračoval dále starosta města.


V novém roce by měla navíc pokračovat úprava sběrného dvora, o níž v tomto roce jednalo ještě staré vedení města. Ve sběrném dvoře byla plánována výstavba třídící linky a haly, ta se však v dohledné době neuskuteční. Město totiž na plánovaný projekt dostalo v dotaci o dvacet milionů méně, což se samozřejmě projeví na ambicióznosti projektu. „V letošním roce tak provedeme jakousi první etapu úpravy sběrného dvora, zpevníme určité plochy a opravíme plot. Zajistíme tak, aby dvůr fungoval lépe než teď. A v příštích letech se pokusíme sehnat finance na další etapy, které jsme měli plánované už na letošek“ doplnil Lubomír Dragoun.

S přispěním Radka Štěpánka