Tím bude zahájena plavební sezona na Schwarzenberském kanálu na Jeleních Vrších. Polena poplují po vodě jen několik desítek metrů jako ukázka z dob dávno minulých. Prvního plavení dřeva se také zúčastní folklorní soubory z Česka, Bavorska a Horních Rakous. Na místě bude kromě plavení také tržiště lidových řemesel. Slavnostní fanfára zazní dnes přesně ve dvanáct hodin.