Jak vzpomínáte na své dětství v obci?
Měl jsem velmi dobré a pestré dětství. Pestré především proto, že jsme měli mnoho aktivit, mezi nimi byly samozřejmě i nějaké ty lumpárny (smích). Nejčastěji jsme si ovšem hráli na vojáky, mezi naše oblíbené hry patřil i fotbal. Musím ale přiznat, že tenkrát tady bylo mnohem víc dětí, které tvořily skvělou partu. Jenom v Brdu jich bylo patnáct. A dnes tady žije celkem deset obyvatel.

Měli jste nějaké oblíbené místo?
Ovšem, že ano. Hráli jsme si na Mářském vrchu. A protože jsme byli zvědaví, chodili jsme si prohlížet i jeskyni.

Jak žila obec v době vašeho mládí?
Hodně akcí pořádali hasiči, ke kterým jsem patřil i já. A to od roku 1961. Užívali jsme si nejrůznější soutěže a zábavy, jež se prakticky konaly každých čtrnáct dní. Výjimkou nebyly ani zábavy pouťové.

Je v obci dost akcí nejen pro nejmenší obyvatele i dnes?
Určitě je, jen mi přijde, že dnes se děti zas až tak nezapojují. Když jsem já byl mladý a přišel domů, praštil jsem taškou a šel si hrát. To v současné době není. I přes to se samozřejmě najdou takové, které se do některých aktivit zapojí. Například vytvořily družstvo u našich dobrovolných hasičů. Jinak se stejně jako dospělí mohly jít podívat i na divadlo, které se pro velký zájem hrálo již dvakrát od začátku roku. Kromě toho mají školní děti připravený program i ve škole či školní družině. Jezdí na výlety, chodí na procházky a tak. Do Vimperka pak mohou dojíždět na hudebku. Mají dostatek možností, jak trávit volný čas.

V obci se pořádá mnoho kulturních a společenských akcí.  Jak se vám líbí?
Líbí se mi na nich především to, že mnoho z nich má v obci dlouhou tradici. Konaly se už v době mého mládí a já jsem rád, že tomu tak je i nadále a že nezanikly jako v některých jiných obcích. Mohu tak v klidu říct, že mám v oblibě všechny tyto akce. Moc se mi nedávno líbilo již zmíněné divadlo, které se konalo ve zdejším hostinci. Jen máloco tak naplní sál.

Pokud byste měl poradit návštěvníkům Svaté Máří zajímavé místo, jaké by to bylo?
Bezesporu kamenné moře nahoře. Co jsem mohl vypozorovat, hodně turisticky je navštěvovaná i rozhledna. Zajímavé jsou i roubené chalupy. V Trhoníně máme zase památné stromy.

Od roku 1986 do roku 2008 jste působil jako starosta. Jak vzpomínáte na toto období?
Vzpomínám na něj velmi dobře. I když zpočátku jsem si myslel, že uteču (smích). Nakonec jsem to ale zvládl a zůstal. Být starostou obnáší pochopitelně mnoho starostí. Jsem ale rád, že se nám podařilo hodně akcí, například se  opravily komunikace. Postavil se u nás i dům s pečovatelskou službou či se přestavěla škola. Připravili jsme rovněž ZTV pro novou výstavbu a další věci. Doufám, že tento vývoj bude i nadále pokračovat.

Co děláte ve volném čase?
Dnes jsem ještě místostarostou, takže i v tomto směru mám stále co dělat.Jinak jsem i starostou jednotky dobrovolných hasičů ve Štítkově. Moc volného času tak nemám (smích). A když, tak jak jsem již řekl, rád se zajdu podívat na kulturní akce v obci. V zimě chodím na běžky, v létě si zase s oblibou vyjedu na kolo.