Ten svůj první oddíl založil v roce 1983 pod hlavičkou Pionýra a dodnes je vedoucím skautského oddílu.

„Myslím, že byli i krapet ukázněnější. Větší autoritu měli jak rodiče, tak učitelé, a to se přeneslo i do oddílu. Srovnávat děti dnes a tehdy je jako srovnávat Rychlé šípy a Simpsonovi. Je mnohem náročnější připravit program, který by děti bavil. Nějakou procházkou do přírody spojenou s poznáváním rostlin je rozhodně nenadchnete,“ pokračoval Jaroslav Pulkrábek. Ten má z pozice místonáčelníka českých skautů zkušenosti s tvorbou nového výchovného programu, který skauti postavili na pozadí fantasy.

(ras)