Nový občanský zákoník se dotkne také pravidel přidělování městských bytů. Ta chtějí Vimperští změnit nejpozději do konce prvního čtvrtletí.


Nebude to ale jediná změna, která se bude týkat městských bytů. I přes bouřlivou diskusi schválili před koncem loňského roku vimperští zastupitelé i možnost nabídnout tři byty v domě v Pasovské ulici jako jakési sociální bydlení. Podle místostarostky Jaroslavy Martanové mají tyto byty sloužit lidem, kteří dluží za nájemné a služby v městských bytech vysoké částky, ale je u nich předpoklad, že své dluhy uhradí. V tom by jim měla pomoci 
i možnost bydlet po dobu maximálně tří let v menším bytě a hlavně s lokálním vytápěním. „Samotné nájemné 
v těchto bytech není o tolik nižší, ale zásadní změnou je, že si zde nájemník zajišťuje sám vytápění a teplou vodu, což jsou výrazné úspory," zdůraznila místostarostka.


Zásadními podmínkami pro to, aby dlužník od města dostal, tak říkajíc, druhou šanci a mohl se nastěhovat do jednoho ze tří takových bytů, je, že kromě splácení dlužné částky bude hradit řádně nájemné a bude spolupracovat 
s odborem sociálních věcí a poskytovatelem sociálních služeb na oddlužení. Podle některých zastupitelů je situace rodin ve Vimperku v mnoha případech kritická, pokud jde o dluhy. „Týká se to matek samoživitelek, kterým otec neplatí na děti, nebo rodin, kde jeden z partnerů přijde o práci," uvedla zastupitelka Věra Vávrová.