Zejména v následujících dnech by si měli lidé v Prachaticích dávat větší pozor na obsah poštovních schránek. Vyhodit letáky i se složenkou na poplatek za odpad se nemusí vyplatit.


Odpad platí Prachatičtí ve dvou částkách, vždy 250 korun na každé pololetí na jednoho obyvatele. I v letošním roce tak za rok zaplatí každý Prachatičák 500 korun.


Nejčastěji jsou neplatiči podle slov Hany Syslové z finančního odboru MěÚ Prachatice mezi těmi, kteří mají trvalý pobyt hlášen na ohlašovně městského úřadu. „U těchto lidí je největší problém. Sice jsme zkoušeli doručit jim upomínky i přes městskou policii, ale u některých není zřejmé, že se vůbec ještě v Prachaticích zdržují," dodala. Jak Hana Syslová dodává, město eviduje celou řadu pohledávek po lhůtě splatnosti za období i několika let. „Pohledávky starší šesti let sice evidujeme, ale mnohdy není z čeho je vymoci, protože dlužník pobírá například jen důchod na úrovni existenčního minima. Pokud by se jejich finanční situace zlepšila, můžeme dlužnou částku zkusit znovu vymáhat," doplnila Hana Syslová.


Velmi podobnou situaci mají také ve Vimperku. Přestože je zde poplatek nižší než v Prachaticích, i zde je řada dlužníků. Poplatek ve výši 492 koruny tu nezaplatí ročně zhruba osm procent poplatníků. Prachatickému deníku to sdělila Jitka Bošková z finančního odboru MěÚ Vimperk. Město Vimperk vybírá poplatek jednorázově, výjimku mají pouze pěti a vícečlenné domácnosti, které mohou částku uhradit ve dvou splátkách. „Z roku na rok nezaplatí až osm procent poplatníků, což představuje přibližně tři sta tisíc korun," upřesnila Jitka Bošková. V celkovém součtu je dlužná částka za odpad ve Vimperku přibližně milion korun, prý spíše víc.


Také zde se dlužníci opakují a nejčastěji k dlužníkům patří opět lidé s trvalým bydlištěm na ohlašovně městského úřadu. Na rozdíl od Prachatic, Vimperští si při vymáhání dlužného poplatku účtují dvacet pět procent penále. „Nemohu říct, že by byly dlužné poplatky tak docela nedobytné, i když je procento úspěšnosti malé. Využíváme možnosti exekuce na účet, na mzdu, případně řešíme vymáhání prostřednictvím exekutora," shrnula Jitka Bošková. Než ale dojde až na exekutora, město opakovaně vyzývá dlužníka k uhrazení poplatku. „Někdy mám pocit, že nedělám nic jiného. Neustále upozorňujeme, že se blíží termín na úhradu poplatku, pak dlužníky upozorňujeme, že je potřeba poplatek uhradit a tak dále. Když se tak nestane, před koncem roku obešleme dlužníky znovu, pak poplatek vyměříme platebním výměrem a s navýšením o 25 procent," upozornila Jitka Bošková s tím, že navýšení je možné až do výše trojnásobku. To ale Vimperští nevyužívají.


Oproti Prachatickým nedostávají Vimperští domů do schránek složenky. „Ty posíláme až s upozorněním, že poplatek nezaplatili," podotkla. Rozeslat složenky poštou prý zkusili jednou, byť rozeslat osm tisíc složenek není jen tak. A reakce lidí byly podle Jitky Boškové hodně záporné. „Chodili sem a zlobili se, že tím vyhazujeme peníze, že sami vědí, kdy mají zaplatit a že si dojdou na úřad nebo to pošlou z účtu, takže složenky už nerozesíláme," poznamenala Jitka Bošková s tím, že Vimperští už i z místního zpravodaje vědí, že na zaplacení poplatku mají termín do konce března. Zaplatit jej mohou buď na pokladně úřadu, převodem z účtu nebo klasickou složenkou na poště.