Ze dvou variant, které se vedení města naskytly, vybrali zastupitelé tu nákladnější. Na celkovou rekonstrukci si ale místní budou muset ještě počkat, protože náklady na ní není město schopné pokrýt ze svého.
„První varianta byla levnější a počítala zatím pouze s opravou střechy s tím, že po obdržené dotaci by se pokračovalo v dalších opravách. Protože ale máme o dotaci zažádáno v ROPu Jihozápad, kde v současné době není situace zrovna růžová a není jasné, zda bychom finance obdrželi, zvolili jsme druhou variantu,“ vysvětloval starosta Netolic Oldřich Petrášek.
Druhá varianta spočívá v opravě střechy, krovů a zabezpečení stropů nad jevištěm a měla by začít v nejbližších dnech. Celá oprava bude prý trvat poměrně krátkou dobu v řádu týdnů a díky ní bude zrušen havarijní stav střechy divadla.
Opravu budovy asi nejvíce uvítají ochotníci z divadelního souboru Tyl Netolice, kteří v havarijních podmínkách již dlouhou dobu nemohou zkoušet na svá vystoupení. Proto v současné době využívají ke zkouškám pouze svou šatnu, která je umístěna v suterénu divadla a je bezpečnější než jeviště.
„Naštěstí nám městský úřad vyšel vstříc, takže můžeme mít kostýmy uložené mimo divadlo. Od poloviny července by navíc měla být v opravě střecha a nevíme, jak dlouho to bude trvat. Jsme samozřejmě rádi, že město k opravě přistoupilo, i když máme i obavy. V divadle by se ale mohlo znovu začít pořádně hrát. Zatím to v zimní sezoně příliš nešlo, protože byla budova nevytopená,“ pochvaloval si režisér ochotnického souboru Tyl Netolice Miroslav Mikeš s tím, že spolek vystupoval za kamennými zdmi divadla v zimě jen několikrát.

Podle starosty města Oldřicha Petráška je letošní oprava střechy a krovu pouze provizoriem, které ale zabrání dalšímu chátrání divadla. Město tak bude mít dostatek času na to, aby získalo finance potřebné na další rekonstrukce. „Samozřejmě bychom chtěli opravit celé divadlo, z vlastních zdrojů ale nejsme schopni takovou rekonstrukci financovat. Budeme doufat, že získáme finance z nějakého grantu. To ale může trvat delší dobu. Proto bylo nutné přistoupit k té letošní opravě, která divadlo zabezpečí a umožní, aby se mohlo využívat,“ vysvětloval Petrášek.
Ochotníci z divadelního souboru Tyl Netolice už přemýšlejí o tom, kam umístí sklad kulis a materiálu v době, kdy bude rekonstruováno celé divadlo. Na opravy se ale těší, i když jim to samozřejmě přinese komplikace. „Nadávat rozhodně nemůžeme. Musí se zamezit havarijnímu stavu, ve kterém se v současné době divadlo nachází. Kde bychom ale zkoušeli, to ještě nevíme,“ řekl režisér souboru Miroslav Mikeš.
Vzhledem k tomu, že netoličtí ochotníci ze souboru Tyl v příštím roce oslaví 20. výročí začátku vystupování na zámku Kratochvíle, mohli by se na tuto mimořádnou akci dočkat lepších podmínek ke zkoušení. „Město nám ale pomáhá i v současné době, kdy zajišťuje dopravu kulis a veškerého zařízení sem na zámek. Oprava divadla je nutností, se kterou se musíme vyrovnat,“ uzavřel Mikeš.