Ty byly poškozené povodněmi a město na ně získalo dotaci. „Jedná se o ulici Budějovická a Za Mnichem," upřesnil tajemník městského úřadu Petr Kotrba.


Na jednání zastupitelů vznesla zastupitelka Jitka Maroušková dotaz, zda dojde i na díry na staré cestě na České Budějovice. „Ta není součástí projektu, který řeší opravy po povodních. Na víc jsme peníze nedostali," objasnil Jindřich Vaníček z netolické radnice.


„Budeme se ale snažit domluvit s firmou, která se pustí do oprav, zda a za kolik by případně tyto díry opravila," dodal tajemník.