Tak se vyjádřili volarští zastupitelé začátkem týdne. „Družstvo nám ho nabídlo k prodeji za necelé tři miliony korun, neboť jeho činnost byla ve Volarech ukončena,“ zkonstatovala volarská starostka Martina Pospíšilová. Nemovitost je ale pro město nepoužitelná a nemá ani potřebné finanční prostředky na odkup.