Naší obec poškodila jak povodeň v červenci 2009, tak hlavně těžká hasičská technika, která zpevňovala poškozenou hráz rybníka, který hrozil protržením a zaplavením velké části obce, což by způsobilo veliké škody. Tato hrozba byla zažehnána díky hasičům z Hlučína. Avšak tato technika poškodila obecní komunikaci, což je sice nepoměrně malá škoda proti případnému protržení rybníka, ale na opravu cesty zdaleka nebude stačit dotace, kterou jsme dostali. Proto jsme vděčni za každou pomoc. Poděkování za finanční pomoc si zaslouží i firma z Kladna.

Dále bych chtěl poděkovat všem na Městském úřadu v Prachaticích, hlavně krizovému štábu, se kterými byla výborná spolupráce a svoji práci zvládly na jedničku.


Stanislav Frček, starosta