Díky spolupráci hospodářské komory, střední zdravotnické školy v Českých Budějovicích a nemocnice Prachatice mohly zavítat do útrob posledně zmiňované instituce. Cílem této akce bylo případné budoucí zdravotnice blíže seznámit s prostředím nemocnice, možnostmi studia a náplní práce zdravotních sester.

Po úvodních prezentacích ředitele prachatické nemocnice pana Ing. Michala Čarvaše, ředitele střední zdravotnické a VOŠ zdravotnické České Budějovice pana PhDr. Karla Štixe a manažerky kvality prachatické nemocnice paní Mgr. Kateřiny Štrajtové se děvčata pustila do praktické části exkurze – mohla si vyzkoušet např. odběr krve, měření tlaku a tepové frekvence, poskytnutí resuscitace a umělého dýchání a zásady správného mytí rukou (zkontrolované pod UV světlem). Závěrem provedla naše žačky hlavní sestra paní Mgr. Helena Prokešová. Díky ní se tak podívaly na rentgen, seznámily se s fungováním CT přístroje a v krátkosti nahlédly na oddělení JIP.

Z ohlasů našich slečen je zřejmé, že celá poutavě připravená akce stála za to a některým i pomohla ve výběru budoucí střední školy.

Pavel Študlar