„Velice to pociťujeme. Stejně jako většina gymnázií, i my jsme proto zrušili přijímací zkoušky na čtyřleté studium. V souvislosti s novou novelou zákona, která umožňuje zájemcům podat do prvního kola přijímacího řízení hned tři přihlášky, se pro nás tato situace ještě pochopitelně zhoršila. Uchazeč může být například přijat na všechny tři školy a pak už si jen jednoduše vybere. Nabídka studijních příležitostí převyšuje poptávku,“ uvedla zástupkyně ředitelky Gymnázia a Střední odborné školy ekonomické Marie Roučková.
Podle slov ředitelky Základní školy Zlatá Stezka v Prachaticích Marie Králové je počet žáků devátých tříd v letošním roce výrazně nižší.
„V minulém roce jsme měli dvě třídy s celkovým počtem pětačtyřicet žáků. V roce letošním jsme otevřeli jen jednu třídu, a to se dvaceti devíti žáky. Za posledních pět let rozhodně celkově dětí na naší škole ubylo. Avšak vzhledem k momentálnímu počtu prvňáčků a deváťáku bude mít tento vývoj znovu rostoucí tendenci,“ zhodnotila.
Stejně tak v Základní škole ve Vodňanské ulici v Prachaticích se počet žáků v devátých třídách snížil. „V minulém roce jsme měli dvě třídy s celkovým počtem padesáti čtyř žáků. Letos se toto číslo snížilo zhruba o devět žáků. Celkově by se dalo říct, že počet žáků na naší škole klesá, ale je to každý rok velice individuální. Například minulý rok byl skutečně silný,“ zhodnotila ředitelka školy Alena Nachlingerová.

Ve Vimperku je situace podobná. „Letos jsme otevřeli pouze dvě deváté třídy s celkovým počtem čtyřiceti šesti žáků. V loňském roce jsme měli třídy hned tři, a to celkově se jedenašedesáti žáky. Kdybych měla zhodnotit vývoj za posledních pět let, počet žáků naší školy se neustále snižuje. Nejedná se o žádný dramatický pokles, ale znát to samozřejmě je,“ zhodnotila celou situaci ředitelka Základní školy T.G. Masaryka ve Vimperku Dagmar Rückerová.
„Rozhodl jsem se pro Průmyslovou školu ve Volyni, a to už v osmé třídě. Chci dělat to, co mě baví. Přijímací zkoušky bych proto klidně podstoupil,“ uvedl žák deváté třídy Pavel Eichner.