V městském muzeu navštívili prvňáci v rámci výukového programu expozici k tomuto výročí, vyrobili si staré puzzle a jako odměnu dostali „placku“ s tímto motivem. Pracovní list si odnesli k vypracování do školy. Společně si připomněli, co obsahoval kufr vojáka rukujícího do první světové války, kreslili zbraně používané v této válce. Rozlišovali státní znaky Rakousko – Uherska, Československé republiky a dnešního státu. Dále vybarvili státní znak České republiky a všímali si změn ve velikosti území naší republiky před sto lety a nyní.

Spolupráce první a deváté třídy probíhá celoročně k různým příležitostem. Začala společným výstupem na Libín, pokračovala seznamovacími hrami, poznáváním našeho města a bude pokračovat při dalších příležitostech po celý školní rok. Vyvrcholí společným vystoupením na závěrečné akademii a přespáním ve škole.

Třídní učitelky Mgr. Alena Bísková a Mgr. Lenka Andraschková