Podzim patřil pouštění draků a hrám na zahradě. Dokud nám počasí přálo, využívali jsme kola, tříkolky, průlezky i houpačky. Když se začal blížit čas předvánoční, začali jsme se těšit a možná i trošičku obávat. Očekávali jsme totiž příchod Mikuláše, čertů a anděla. Ale protože jsme děti hodné, dopadlo to s čerty dobře. V prosinci nás čekaly besídky s programem pro naše nejbližší. Zazpívali jsme jim písničky, přednesli básničky a společně jsme si vyrobili v tvůrčích dílnách i dárečky. Čas vánoční je pro všechny děti i jejich rodiče velmi krásným obdobím. Snažíme se ho ještě zpříjemnit třeba právě besídkami. Uděláme si na sebe čas, chvilinku se v tradičním shonu zastavíme, popovídáme si a je nám hezky.

Čas ale běží rychle. Je tu nový rok a my na Tři krále vyrážíme na procházku po naší obci, abychom všem zazpívali. Vykoledovali jsme si i něco dobrého. Letošní zima nám nadělila spoustu sněhu a tak na naší „školkové" zahradě stavíme sněhuláky, ledová království, domečky, zkoušíme si hod sněhovou koulí na cíl - nebo si půjčujeme malá hrabla a děláme labyrinty cestiček. Na zahradě máme i malý kopeček, který v zimě často využíváme k bobování. Vždy si vyndáme lopaty nebo klouzací talíře a dovádíme. „Ať je venku třeba zima, na sněhu je nám vždy prima"

Ve spolupráci se základní školou realizujeme v současné době projekt „Daruj školce knihu". Rodiče dětí z mateřské i základní školy mohou nám - malým čtenářům a posluchačům - věnovat knihy, které se jim doma „sešly" dvakrát nebo ty, které již jejich děti nečtou. Někteří rodiče nám dokonce zakoupili knížku novou. Prostřednictvím tohoto projektu bychom chtěli děti seznámit s tituly, které jsme doposud v naší školkové knihovně neměli, popovídat si nad krásnými příběhy, nechat se inspirovat ilustracemi a tím vším rozvíjet předčtenářskou gramotnost dětí předškolního věku.

Velmi oblíbenou aktivitou je „Cvičení rodičů a dětí", které ve spolupráci s TJ Sokol vede paní učitelka Alena Vítovcová každé pondělí v místní tělocvičně. Důkazem, že má tato aktivita smysl a je mezi rodiči a dětmi velmi oblíbená, je stále se zvyšující počet účastníků. Součástí cvičení jsou i další aktivity - např. Mikulášské cvičení, Masopustní bál, šipkovaná s táborákem a společný výlet na konci školního roku.

A co nás čeká nyní? V únoru bychom chtěli vypracovat projektovou žádost na pořízení dílenského nářadí pro naše školkové děti. Náčiní by děti využily také v rámci „Lesní školky". Finanční prostředky bychom chtěli využít také k zakoupení nových balančních prvků na zahradu mateřské školy. Uvidíme, zda se žádostí uspějeme, ale za zkoušku to určitě stojí…

Blíží se také období masopustu. Jako každý rok uspořádáme „Masopustní rej", který nás bude provázet po celý týden. Děti budou chodit v maskách a budeme si celkově užívat školku zase trochu jinak.

A než se nadějeme, bude tu jaro a s ním spojené aktivity – uklidíme si okolí naší školky, společně s rodiči uspořádáme táborák, máme objednáno několik divadelních představení, už nyní se těšíme na plavecký výcvik v Prachaticích, absolvujeme besedu s policií… A samozřejmě nás čekají nejrůznější výlety.

Každý školní rok je jiný. Je něčím nový a výjimečný. Jedno je však tradiční. Snaha nás – učitelek mateřské školy – přispět k všestrannému rozvoji dětí v naší mateřince. Jejich spokojenost a úsměv na tváři je nám tou největší odměnou.

„Ve školce se máme rádi, jsme tu všichni kamarádi,
usmějem se na sebe, koukneme se na nebe,
pozdravíme sluníčko, a pak mrknem maličko,
vytáhnem se ještě víc, to je všechno a už nic."

Jana Rysová a Zdena Míčková