Konají se na všech pracovištích s jednou výjimkou. Mateřinka v České ulici bude zároveň zapisovat i pro pracoviště Nebahovská.

Podle slov Jiřího Šobra z prachatického Městského úřadu se děti a rodiče zároveň seznámí s prostředím školy a se vzdělávacími programy jednotlivých pracovišť. „Současně připomínáme povinnost předškolního vzdělávání pro děti, které do konce srpna letošního roku dosáhnou věku pěti let. A hlavně klademe důraz na fakt, že pokud zatím dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce v mateřské škole přihlásit v termínu zápisu. V opačném případě je podle Školského zákona nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání považováno za přestupek,“ upozornil.

Podle slov Heleny Turkové Kubátové, ředitelky Mateřské školy v Prachaticích, je na pracovištích míst pro nové děti dostatek. „Věřím, že se dostane na všechny,“ řekla.