Z výtvarných prací dětí na téma „Moje město žije“ uspořádaly paní učitelky výstavu ve spojovací chodbě školy. Ke každé správné výstavě patří slavnostní zahájení. O krátké vystoupení se postaraly děti ze druhé a třetí třídy a všechny návštěvníky vernisáže pozvala na prohlídku dětských maleb, kreseb a výrobků paní učitelka Štěpánka. Výstavku si všichni zájemci mohli prohlédnout od 22. do 30. května.

Ve středu 24. května jsme oslavy pojali ve sportovním duchu. Odpoledne přišly děti s rodiči, sourozenci, babičkami i dědečky a všichni si na naší zahradě prověřili svojí zdatnost při zdolávání různých záludných překážek. Odměnou za skvělé sportovní výkony byl pro všechny atlety nejen diplom, ale také aerobik s cvičitelkami Petrou a Zuzkou a voňavé, na ohni opečené špekáčky.

Ve čtvrtek 25. května sport vystřídala kultura a děti si užily představení „Divadla z bedny“. Pohádka Cestování s kočkou Agátou se moc líbila a závěrečný potlesk nebral konce.

Na 1. červen dostali předškoláci pozvánku k oslavě do Domu dětí. Před cestou k DDM ještě stihli zapózovat na závěrečné foto svých tříd a potom vyrazili. V celém areálu byly připravené různé soutěže, překážkové dráhy a také trochu poučení. Děti si zařádily se skákacími balóny, proudem vody srážely plechovky jako hasiči a všechny nastražené překážky lehce zdolaly. Hasičské auto prozkoumaly do nejmenšího detailu a s jeho velitelem si zopakovaly vše, co již o hasičích znají. Sice trochu unavení, ale veselí a spokojení se všichni vrátili právě včas k obědu.
Všechno má někdy svůj konec a i ten letošní dětský svátek a jeho oslavy končí. Krásně jsme si je spolu užili! Teď nás ještě čekají výlety vlakem do okolí Prachatic, předškoláky rozloučení se školkou a potom již hurá na prázdniny!

Mirka Studená, MŠ Paraplíčko