Učitelky jim připomínají zvyky, které se k Masopustu váží a všichni společně si vyrábějí masky. Maškarní merendu si děti užívají ve třídách a společnou pak budou mít v pondělí odpoledne ve zdíkovské sokolovně.

Jiřina Froydová

Ilustrační foto
Mezi chlapci je nejvíce Janů, mezi dívkami vedou Emy