To je počet dětí, které se narodily místním obyvatelům. „Zdá se, že počet obyvatel se mírně zvyšuje. To je, samozřejmě, jako pro každou obec, dobrá zpráva," uvedla starostka Borových Lad Jana Hrazánková. Doplnila, že aktuálně je místních obyvatel celkem 272.


Čtrnáct dětí se vloni narodilo v Husinci. Počet trvale hlášených obyvatel, a to včetně cizinců, je 1468. Z toho přímo Husinec má 1311 obyvatel, Výrov 140 a Horouty 17 obyvatel.


Přírůstek obyvatel zaznamenali také Malovičtí. V obci a místních částech se vloni narodilo celkem šest dětí. Oproti roku 2011 se zvýšil počet obyvatel, když na konci zmíněného roku jich v Malovicích napočítali celkem 646 a na začátku loňského roku došli k číslu 652. Průměrný věk se pohyboval kolem 40 let.


Nejvíce dětí za posledních pět let přivítali vloni ve Lhenicích. „Narodilo se šestadvacet dětí," potvrdili z matriky. V předchozích letech se vždy narodilo mezi dvaceti až pětadvaceti dětmi. Aktuálně tak mají ve Lhenicích k poslednímu loňskému dni 1877 obyvatel.


Tři miminka putovala z porodnice do Strážného. „Poslední nový občánek se narodil 17. listopadu," uvedla Lucie Havlíková z úřadu městyse. Podle jejích slov se jednalo o chlapečka. Celkově má Strážný 445 obyvatel, přičemž průměrný věk je 36 let. „Z tohoto počtu je 235 mužů a 210 žen. Nejstarší obyvatel se narodil v roce 1921," vybrala ze statistiky Lucie Havlíková a dodala, že v letošním roce předpokládají, že přivítají minimálně stejný, ale spíše vyšší, počet nových obyvatel.


Sedmnáct dětí se vloni narodilo obyvatelům Zdíkova a místních částí. „Přihlásilo se nám k trvalému pobytu osmapadesát obyvatel, pětačtyřicet se jich odhlásilo. K poslednímu prosincovému dni loňského roku jsme tak měli 1695 obyvatel," uvedla matrikářka Ivana Caisová. Podle jejích slov byl jedním z nejsilnějších let, co do počtu nově narozených dětí, rok 2008. „To se narodilo osmadvacet dětí. Od té doby vítáme ročně sedmnáct až osmnáct dětí," doplnila.


Osmnáct dětí se narodilo vloni obyvatelům Strunkovic nad Blanicí. „Rozhodně byla převaha chlapečků, těch byly téměř dvě třetiny," poznamenal místostarosta Rudolf Toušek. Podle jeho slov je tak ve Strunkovicích nad Blanicí a místních částek dohromady 1210 obyvatel. Jedná se podle něho o stabilní počet, který se příliš v posledních letech nezvyšuje.

Ze statistik:
Obec                    obyvatel     narozené děti
Borová Lada            272              6
Husinec                  1468            14
Malovice                   652              6
Lhenice                  1877            26
Strážný                    455              3
Zdíkov                    1695            17
Strunkovice n.Bl.   1210           18

Oblíbená jména:
Na Prachaticku byla v loňském roce nejoblíbenější jména:
Dívky – Tereza, Adéla, Ema, Eliška
Chlapci – Jan, Jakub, Tomáš