Již po osmé hodině ranní začaly přicházet děti se svými rodiči, aby učinily ten svůj první důležitý krok v životě. Poznaly nové kamarády, budoucí paní učitelky a v neposlední řadě vyzkoušely spoustu krásných hraček. Než maminky nebo tatínkové vyplnili v kanceláři všechny potřebné listiny a seznámili se se vzdělávacími programy jednotlivých pracovišť školy, děti stihly prohnat auta, povozit v kočárku panenku, svézt se na klouzačce a zařádit si v míčkovém bazénu. Některé děti by nejraději ve školce rovnou zůstaly a ani se jim domů nechtělo.

Věříme, že si z první návštěvy MŠ všichni budoucí školáčci odnesli samé krásné zážitky a v září přijdou celí natěšení. My se na ně těšit určitě budeme.

Helena Turková Kubátová, ředitelka MŠ Prachatice