Na deseti stanovištích si mohly děti ze Základní školy v Národní ulici v Prachaticích, z rakouského Bad Hallu a německého Tögingu vyzkoušet své dovednosti například při aerobiku, kosmetice, komunikačních hrách ale i při záchraně lidského života.

„Rozeslali jsme dětem, jejich rodičům, ale i prarodičům dotazník a na základě toho jsme si vybrali pro setkání v naší škole téma zdraví,“ řekla ředitelka prachatické základní školy Hana Bolková. Na závěr celého dne si pak děti prohlédly město a setkali se s jeho představiteli.