Dalo si tady dostaveníčko čtrnáct žáků z třídy 5. A a 5. B se svými učitelkami Martinou Pivoňkovou a Janou Sitterovou ze ZŠ Vodňanská a 24 babiček a dědečků z Klubu důchodců v Prachaticích, aby spolu vedli dialog mezi generacemi.

Kvíz pro seniory

Děti za doprovodu kytary svých učitelek na úvod zazpívaly zajímavou písničku o Statistice. Potom nás vyzkoušely z různých vědomostí. Například se ptaly: Co vytéká ze stoky? Jaký je nejrychlejší savec? Kolik je planet v naší sluneční soustavě? Jestli známe zajímavá místa naší vlasti české?

My senioři jsme byli překvapeni, na co všechno se děti ptaly. Pro nás bylo důležité, že jsme obstáli. Děti byly šikovné a svůj úkol pojaly tak, že byly našimi lektory a my jejich žáky. Potom jsme za pomoci dětí luštili více druhů křížovek s nápovědou. Po vyluštění křížovky obdržel každý senior známku. Protože jsme byli dobří, daly nám děti za odměnu pěknou samolepku dle našeho výběru. Po křížovkách si dědové, babičky i paní učitelky zahrály různé společenské hry, skládačky a puzzle.

Dárky a zpěv

Nám i dětem setkání prospělo. My senioři jsme si zavzpomínali na naše školní léta a děti si s velkou vážností vyzkoušely zahrát na dospěláky. Byl to hezky strávený čas.

Na závěr našeho společného setkání nám děti zazpívaly a navzájem jsme si vyměnili drobné dárečky. Nás seniory potěšilo jejich vzorné vystupování a pěkné obrázky, které jsme dostali, a jsme zvědaví na jejich předvánoční besídku 14. prosince.

Míčky s rýží

Toto odpoledne nám ještě kulturní referentka Klubu důchodců Hana Tesařová ukázala spolu s Květou Bartošovou výrobu speciálních míčků plněných rýží. Míčky slouží jak pro sport, tak i pro terapii pohybu rukou a nohou i pro relaxační masáž. Pokud máte zájem, přijďte se to naučit do klubu důchodců, těšíme se na vás.

Marie Ludačková, Klub důchodců Prachatice