„To nyní lze na webových stránkách. Školním jídelnám zase umožňuje rozesílat strávníkům do jejich e–mailových stránek informace o výši konta, upozornění na neodebranou stravu či měsíční přehledy,“ vysvětlila vedoucí školní jídelny Hana Tomášková.