„Formuláře žádosti o přijetí dítěte jsou k vyzvednutí v kanceláři školky, přičemž zákonný zástupce se musí dostavit s již vyplněnou žádostí, s průkazem totožnosti a s potvrzením dětského lékaře,“ sdělila vedoucí učitelka Ivana Veberová.