„Na základě kontroly, která odhalila velice špatný stav těchto světel, máme v plánu vyměnit kompletně osvětlení ve všech třídách. Celkové náklady na tuto akci se vyšplhají na částku sto tisíc korun, které bude obec hradit zcela z vlastních zdrojů. Veškeré přípravy projektové dokumentace jsou již rovněž hotové. Samotnou opravu jsme naplánovali tak, aby nijak nenarušila výuku,“ uvedl starosta obce Antonín Řádek.