Program byl zahájen vyhlášením výsledků druhého kola Čtenářské ligy – celoroční soutěže malých čtenářů. Blahopřejeme vítězkám třech věkových kategorií - Markétce Béberové, Štěpánce Pavlíkové a Gabče Liškové. Ty, stejně jako další čtyři nejlepší čtenáři v každé věkové kategorii, dostali od knihovny knihu a drobné kosmetické dárky.

Následovalo hledání knihovnické kešky, při které musely děti dohledat různé informace, které se týkaly všech oddělení knihovny. Otázek bylo sice velké množství, ale pro nikoho z návštěvníků nebyl problém všechny zapeklité úlohy vyřešit. Tím získat tajenku, která hledače navedla k tajnému úkrytu, kde se poklad skrýval. Keška je umístěna v oddělení pro děti a mládež trvale a může si ji odlovit kdokoliv, stačí požádat knihovnici o manuál k hledání (o pravou kešku, která je registrovaná na stránkách geocaching.com, se však nejedná!).

V průběhu odpoledne si děti mohly také vyrobit desky na prázdninové zážitky se Zdenkou Lebedovou a na dvorku knihovny si dát buřta, jehož vůně evokovala přicházející prázdniny.

Přejeme všem svým čtenářům, aby se jednalo o prázdniny plné krásných zážitků, ať už s knížkami nebo bez nich.

Lucie Jiraňova, oddělení pro děti a mládež, Městská knihovna Prachatice