Ve spolupráci se studentkami SPgŠ si připravily ekologický program Třídíme správně? V okolí mateřské školy hledaly kontejnery určené k třídění odpadu, poznávaly jejich barvu a také, co kam patří.


Využili jsme také krásné putovní výstavy o třídění odpadu, která byla umístěna na plotě naší mateřské školy. Děti si mohly na velkých obrázcích vše řádně s rodiči procvičit a zopakovat.


Iva Abrůzová