V prvním kole účastníci vyplňovali pracovní listy, které byly zpracovány pro jednotlivé kategorie, jichž je 8, tedy pro žáky od 2. do 9. tříd. Tato soutěž není zaměřená na učební látku, ale prioritně u dětí zjišťuje znalosti šumavské přírody. Do druhého kola postoupili jen ti, kteří v prvním – školním kole dosáhli minimálně 60 procent úspěšnosti a získali první až třetí místo v jednotlivých školách. Druhé – terénní kolo prověřilo znalosti pomocí exponátů, jako jsou např. ukázky dřevin, rostlin, mechů, ptáků či živých ryb. Přírodovědná soutěž má pochvalu i ze strany pedagogů, nejvíce jsou ceněna stanoviště se živými exponáty. Učitelé hodnotí tuto soutěž velice pozitivně. Např. Dagmar Hraničková ze ZŠ Hartmanice uvádí: „Velice pěkná, perfektně zorganizovaná soutěž. Oceňuji všechny živé exponáty, perfektní poslechy“.

Tři nejlepší soutěžící z každé kategorie pak při slavnostním vyhlášení převzali ceny v prostorách vimperského zámku za účasti místostarostky města Vimperk Jaroslavy Martanové. Samotného vyhlášení se zúčastnili představitelé základních a středních škol regionu i rodiče a prarodiče soutěžících dětí, a protože střediska environmentální výchovy realizují projekt „Partnerské školy NP a CHKO Šumava“, přijeli s dětmi oslavit jejich úspěchy také zástupci těchto škol. „Naše škola spolupracuje s NPŠ již dlouhou dobu. Výukové programy připravované pro naše děti jsou nejen přínosné, ale děti se při nich i dobře baví. Pobytové aktivity na Stožci patří také mezi velmi oblíbené. Soutěže jsme se zúčastnili velmi rádi a už se těšíme na další ročník,“ říká Vladan Pokorný, zástupce ředitele ZŠ Smetanova Vimperk. „Správa Národního parku Šumava patří k významným partnerům Základní školy T. G. Masaryka Vimperk. Díky jejím spolupracovníkům můžeme naplňovat náš školní vzdělávací program takovou formou, která je akceptována žáky všech věkových kategorií. A tak společně vedeme naše žáky k lásce k přírodě, zdravému životnímu stylu i k místu, kde žijeme, tedy ke krásné a turisty často vyhledávané Šumavě,“ sdělila Dagmar Rückerová, ředitelka ZŠ T. G. Masaryka Vimperk.

Pro realizaci soutěže je příkladná spolupráce s Gymnáziem a střední odbornou školou ekonomickou Vimperk. Studenti této školy pomáhali zajišťovat jednotlivá stanoviště druhého kola soutěže. Samotní soutěžící i učitelé ocenili jejich milý přístup.

Odměnou pro vítěze soutěže byl jedinečný kalendář „Světem šumavské přírody“, dřevěná sovička od stožeckého dřevořezbáře pana Poláčka a také mnoho studijního materiálu, jako např. Atlas šumavských savců. A samozřejmě každý vítěz získal originální medaili z keramické dílny paní Čepičkové. Společným dárkem byl poté výlet do Bavorského lesa na horu Falkenstein, kam v doprovodu znalce Šumavy Vladislava Hoška vyrazilo celkem 60 účastníků akce.

Třetí ročník soutěže úspěšně proběhl a tým pracovníků středisek EV již připravuje ročník další. Jako metodik středisek environmetálního vzdělávání Správy NP a CHKO s potěšením říkám, že tato soutěž je odměnou i pro nás, neboť máme možnost se setkat s nadšenými malými přírodovědci, kterým září z očí nadšení pro přírodu, a to je tím největším dárkem pro nás organizátory.

Martina Kučerová