Zatímco koncem února rozhodli radní vyloučit z výběrového řízení šest firem pro neúplnost podaných nabídek, další dvě vyloučila rada následně minulý týden. Podle vedoucího odboru investic a údržby MěÚ Vimperk bylo i tentokrát důvodem vyloučení nedodání požadovaných podkladů. „V prvním kole se pouze otevírají obálky a komise zjišťuje, zda uchazeči dodali veškeré nutné podklady. Tento předpoklad nesplnilo v případě zakázky mateřská škola v Mírové ulici šest firem,“ shrnul Janče.

Ve druhém kole posuzuje komise došlé nabídky a hodnotí se, zda dodané podklady odpovídají zákonným podmínkám. V případě formálních chyb pak zadavatel vyzve uchazeče k doplnění. To se i stalo. „Ale oslovení uchazeči ani po vyzvání doklady nedoplnili, nebo tak udělali nevyhovujícím způsobem,“ vysvětlil Janče.

Ve výběrovém řízení tak nakonec zbylo šest firem. Z nich budou radní v pondělí vybírat tu, která nakonec v letošním roce provede opravy v mateřské škole v Mírové ulici. Ty by podle Jančeho neměly výrazněji omezit provoz školky. „Jak v tomto případě, tak u oprav v budově základní školy v parku u Volyňky, je plánován termín oprav na letní měsíce v období prázdnin,“ ubezpečil vedoucí investičního odboru.

Prázdninový provoz se podle slov ředitelky mateřské školy Ludmily Peškové letos soustředí do odloučeného pracoviště v Klostermannově ulici. „Není nutné, aby se děti pohybovaly mezi dělníky. Přes prázdniny míváme otevřeny dvě třídy. Letos budeme přes prázdniny v Klostermannově ulici a pouze na čtrnáct dní bude od 16. do 26. července školka mimo provoz,“ uvedla Ludmila Pešková.