Kresby je možné odevzdat do 20. prosince. Soutěží se ve čtyřech kategoriích, tedy od 3 do 6. let, děti z 1. a 2. třídy, děti ze 3. až 5. třídy a 6. až 9. třídy. Všechny návrhy obálek pak knihovna vystaví, k vidění budou až do 22. ledna.