Prezentací se všichni vrátili k tomu co v uplynulém školním roce ve škole i školce společně zažili. Po té nadešlo dvojí loučení a to s předškoláky, kteří opouští mateřskou školku se kterými se loučila nejen paní starostka, ale i paní učitelka Marcela Vachtová.
Druhé s loučení bylo se žáky páté třídy. Páťáci nejdříve pasovali budoucí prvňáčky, kteří po pasování dostali školní. Páťáků je v Lenoře pět z nichž čtyři budou navštěvovat od září školu ve Volarech a jeden začne studovat Gymnázium ve Vimperku. I oni dostali na cestu krásné dárky a přání mnoha zdaru v nových místech.
Po loučení v sokolovně děti ale museli ještě naposledy ve školním roce do tříd, kde se rozdávalo vysvědčení. Paní učitelka Martina Taušková předávala vysvědčení prvňáčkům, kteří se na své první známky moc těšili. Kytička anebo malý dárek pro paní učitelku od prvňáčků, ale i ostatních žáků bylo vyjádřením díků paní učitelce i panu řediteli. Páťákům rozdával vysvědčení Zbyněk Jícha, který jim popřál, aby se jim v nových školách líbilo.
Na úplný závěr se šly děti poděkovat paní kuchařce, která dostala od dětí zlatou vařečku za to jak dobře vaří. Tak a zatím ahoj školo, jsou prázdniny.

Ladislav Beran