„Budeme již přesně vědět, zda dotaci na rekonstrukci školy získáme. Jedná se o zastřešení vstupu do školy, oplocení kolem školy, víceúčelové hřiště, interaktivní tabule, ale také vystavění dopadových ploch pod herní prvky. Celkové náklady se vyšplhají na částku dva a půl milionu korun,“ uvedla starostka obce Jana Hrazánková.