Nejprve navštívili grafitové doly a při zpáteční cestě se zastavili ve Ktiši. Ve zdejším Datovém centru FORPSI pro ně byla připravena prohlídka celého zařízení. Děti tak prošly kancelářemi administrace a zákaznické podpory, viděly práci techniků a nakonec se jim otevřely i dveře zdejší serverovny. Tady se seznámily s uspořádáním celého zařízení, jeho požární ochranou i systémem chlazení a zajištěním záložními zdroji proudu. A i když se děti i něco naučily, rozhodně si to užily více, než ve školních lavicích.