Nejhorší situace byla podle slov výkonné ředitelky provozu VAK České Budějovice Olgy Štíchové ve Strunkovicích nad Blanicí a Husinci. „Ve Strunkovicích nad Blanicí voda poškodila automatické česle a zařízení pro měření odtoku. Dále jsme zde měli zanesené odlehčení, obtok i dosazovací nádrž. Velká voda zničila tři čerpadla, poškodila kompresor, dřevěný záklop lapáku písku, odtokový žlab a také oplocení kolem čistírny,“ popisovala rozsáhlé škody Olga Štíchová.

V husinecké čistírně přívaly vody rovněž poničily automatické česle a čerpadla a záklop odlehčovací komory. „I zde byly zaneseny usazovací nádrže a stabilizační rybníky a v neposlední řadě přívaly vody rovněž poškodily oplocení,“ doplňovala. Navíc na čistírně odpadních vod ve Vlachově Březí přívalové deště zaplavily mimo jiné i provozní budovu a dmýchárnu, aktivační a dosazovací nádrže i odlehčovací komoru.

Podle jejích slov jsou však již všechny čistírny v Jihočeském kraji, které byly dotčeny povodněmi v provozu, i když definitivní odstranění škod ještě není dokončeno. Škody na technologickém vybavení a stavebních objektech čistíren odpadních vod provozovaných VAK JČ na Prachaticku byly podle Olgy Štíchové vyčísleny zatím na téměř šest set tisíc korun. Další náklady si však vyžádá ještě čištění stabilizačních rybníků.

V Prachaticích zaplavila voda obtok a dešťovou nádrž čistírny, do které se dostaly nánosy štěrku a písku. „Dále voda zaplavila automatickou tlakovou stanici s odtokovým žlabem a monitorovací lávku na odtoku,“ dodala Olga Štíchová s tím, že ačkoli napáchané škody jsou značné, na rozdíl od situace při povodních před sedmi roky nedosáhly ty letošní, snad vyjma Strunkovic, takových rozměrů.