Podle jejích slov tak do ulic vyrazí více dětí, než vloni. Celkem se zapojí až sto sedmdesát dětí. „Vloni jsme měli kasiček padesát osm,“ spočítala. Tři králové budou domácnosti navštěvovat až do 14. ledna, o den později budou kasičky rozpečetěny na jednotlivých obecních úřadech, za Prachatice pak 16. ledna. Závěrem letošní Tříkrálové sbírky pak bude poděkování koledníkům 19. ledna v kinosále v Základní škole v Národní ulici v Prachaticích.

Vloni se nejen v Prachaticích, ale na území celého okresu, podařilo vybral přes šest set tisíc korun.