Na několika stanovištích příchozí mohli zjistit nebo vyzkoušet první pomoc a zjistit více například o dárcovství krve. Na místech předvedli svou techniku záchranáři.

Zájemci mohli vyslechnout zkušenosti zástupců Českého červeného kříže z povodní i o tom, jaké jsou úkoly nestátních neziskových organizací.

Součástí Světového dne první pomoci byla také sbírka Světluška, jejíž výtěžek pomáhá lidem se zrakovým postižením.