Děti ze školní družiny si mohly vyzkoušet svoji zručnost a obratnost na šesti sportovních stanovištích – skákání v pytli, hod míčem na koš nebo skákání přes lano. Po absolvování soutěží si každý mohl opéct vuřt a i když počasí závodění moc nepřálo, děti si užily svůj den naplno.