Přesně před týdnem se o posunu termínu dozvěděli zastupitelé města, když projednávali rozpočtová opatření. Posouvá se tím i definitivní řešení prostoru pod zimním stadionem a nového přístupu do letního areálu z ulice 1. máje. „Pokud je mi známo, máme zpracovánu územní studii včetně návrhu na řešení parkoviště, pokud se týká nákladů, ty budou v řádu milionů korun, ale je prostor pro jednání. V tuto chvíli je důležité dokončit demolici a prostor uvést do prozatímního stavu,“ vysvětlila starostka Vimperku Jaroslava Martanová.

Důvodem pro prodloužení termínu dokončení demoličních prací na objektu bývalé strojovny je nutnost vyřešení přeložky především přípojky elektřiny, ale i vody a kanalizace. Právě proto dočasně přerušil odbor investic a údržby demoliční práce v zadní části a pracovníci Lesostaveb Třeboň tak mohou pokračovat pouze na zbytku objektu bývalé prodejny nábytku. „Jednatel Městských služeb Jan Král zajišťuje opravu tak, aby se mohlo po dokončení sezony na zimním stadionu provést přepojení a dodělat demoliční práce,“ doplnil Michal Janče, vedoucí odboru investic MěÚ Vimperk.

Podle Jana Krále je přepojení vody otázka několika hodin, kanalizace už je vyřešena, jen s elektřinou se bude muset počkat do jara.