Jak připomíná současný ředitel Jiří Machart, přesný datum vzniku prachatického domu dětí a mládeže dnes není znám. První zmínka o něm je z roku 1964. Fungoval při základní škole v ulici Zlatá stezka, kde měl k dispozici dvě místnosti a vedla ho Růžena Kažimírová.

V roce 1968 dostal dům k dispozici zadaptovaný byt v Poštovní ulici v domě číslo popisné 115. „O rok později psala Jihočeská pravda o těchto prostorech jako o stísněných a hovořila také o bojových podmínkách,“ vzpomíná Jiří Machart, který je na pozici ředitele od roku 2005. Přesto práce v domě přinášela své úspěchy. Ředitelkou byla od roku 1968 Vlasta Zumrová.

Tehdejší vedení Městského národního a Okresního národního výboru pro dům dětí vybralo objekt bývalého posádkového domu armády (PDA) u Hůlů rybníka. Ještě dnes žije v Prachaticích řada lidí, kteří o této budově hovoří jako o „pédéá“.

Dům dětí a mládeže v Prachaticích.Zdroj: Archiv Jiřího Macharta

„Rekonstrukce objektu v sousedství plochy pro bruslení s přírodním mražením a hřiště se připravovala a realizovala několik let. Dům byl tehdy ve velmi špatném stavu,“ připomněl historii Jiří Machart. Po rekonstrukci byl slavnostně otevřen právě 31. října 1969. Na slavnostní otevření dorazil i vedoucí školského odboru Okresního národního výboru a zástupce Městského národního výboru.

Ředitelkou byla Vlasta Zumrová. Nové prostory bylo možné označit za luxusní. Pracovalo tam třicet kroužků, do kterých bylo přihlášených na čtyři sta členů. Kroužky se zaměřovaly na dramatickou, pěveckou a sportovní činnost a nechyběly třeba ani lidové tance. Oficiální název zněl Městský dům dětí a mládeže.

Psal se rok 1971, když do funkce ředitele MDPM nastoupil Karel Červenka. „V průběhu desetiletí došlo k velkému zlepšení prostorových a materiálních podmínek,“ doplnil Jiří Machart. Nově vznikly prostory v Křišťanově ulici, kde se nacházela učebna akvaristiky, v budově naproti Základní škole v ulici Zlatá Stezka oddělení techniky, turistická chata na Libíně, sjezdovka na Libínském Sedle, divadélko Klenba, oddělení přírodních věd v bývalé budově státních lesů a turistická základna v Nové Peci. Všechny tyto objekty byly vybudovány za veliké podpory místních podniků, institucí a za výrazné pomoci rodičů dětí z kroužků domu mládeže.

V letech 1990 až 2000 Dům děti a mládeže zřizoval Školský úřad Prachatice. V tomto , ve společnosti hektickém období, došlo v DDM Prachatice ke snižování počtu zaměstnanců. Vznikl takzvaný „Prachatický model“ řízení činnosti mimoškolního vyučování. „Ten je postaven především na práci externích zaměstnanců v pravidelné činnosti kroužků,“ vysvětlil Jiří Machart. V roce 2000 přešel Dům dětí a mládeže pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a vznikl tak zvaný SVIS MŠMT, jehož součástí byl i Dům dětí a mládeže. Funkci ředitele zastává Pavel Fencl, vedoucím úseku DDM -zájmového vzdělávání je Jaroslava Řezanková. V roce 2005 pak DDM přešel pod Jihočeský kraj. A tak je to až do současnosti.

Mimo stávající budovu, v níž Dům dětí a mládeže sídlí, patří k zařízení i tak zvaná Vila, tedy budova v těsné blízkosti hlavní budovy, kterou odkoupilo pro potřeby domu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.