Luděk Němec z Dolního Třebonína nyní studuje historii na Vídeňské univerzitě. Právě historie je jeho zálibou už od dětství.

Obec Krásná Hora nebyla nikdy významným místem Šumavy, šlo o prostou a chudou šumavskou ves. Neudály se zde památné historické události, historii tu většinou psali němečtí sedláci a chalupníci, kteří zde 350 let žili. Život a práce lidí byly po druhé světové válce ukončeny, obyvatelstvo vysídleno. Na čtyři desetiletí se po tomto území pohybovali pouze vojáci, všechny domy zmizely. Obec zmizela i z povědomí Čechů a jediné, co ji připomíná, je místní název napsaný na mapě. Luděk Němec toto místo ve své prvotině oživil, chtěl připomenout všechny domy a rodiny, které po druhé světové válce musely odejít.

Poprvé ve třech

Jeho výpravná publikace vyšla díky podpoře Jihočeského kraje a obce Stožec v roce 2015 a zaujala jak laickou, tak odbornou veřejnost. Celá řada lidí byla ráda, že se o historii místa mohla něco dozvědět. Zpětné vazby byly velmi pozitivní a přestože je kniha napsaná česky, mnoho exemplářů se dostalo do Německa k potomkům obyvatel Krásné Hory.

Na D3 se napojí přeložená I/39, která nově povede z Rájova kolem Horního Třebonína a Prostředních Svinců.
Nové rozhodnutí: Stavba D3 v úseku Třebonín - Kaplice Nádraží začne letos

Zájem o Šumavu, oblast pod Třístoličníkem okolo Stožce, propukl u Luďka díky rodičům už v dětství. Místo, kde se nacházela Krásná Hora, navštívil poprvé ve třech letech. „Historie mne začala zajímat už na zakládce a můj vztah k ní se vyvíjel. V určitém momentu začal převažovat zájem o regionální historii a s ní spojené česko-německé soužití. Toto téma je s jižními Čechami úzce spjaté, i když v minulosti došlo k pokusu jej vymazat z naší kolektivní nebo historické paměti. Nyní už žijemev době, kdy si to můžeme připomínat a toho se snažím využít,“ říká Luděk Němec.

Další kniha v létě

Podle něj je právě z oblasti Šumavy celá řada příběhů, které jsou badatelskou činností nedotčené. Šumava není jen přírodní oblast nebo park, ale v minulosti byla kulturní krajinou, kde obyvatelé v naprosté většině mluvili německy, což se jim po druhé světové válce stalo osudným. Po nich a jejich domovech tam nezbylo mnoho, ale stopy jsou pořád patrné. A také je lze nalézt v Luďkovo druhé knize.

„Krásná Hora byla součástí obce České Žleby a pro mne proto bylo logickým krokem se právě jim v další publikaci věnovat. A když se všechno povede, další kniha o Českých Žlebech vyjde v létě, plánován je i německý překlad,“ říká. I když se kniha zabývá místem regionálního významu, téma a Luďkovo zpracování má mimoregionální přesah a význam.

Novou prodejnu začala stavět společnost Lidl na rohu Rudolfovské a Vodní ulice. Na vizualizaci je budoucí podoba prodejny.
Lidl staví novou prodejnu v Budějovicích v Rudolfovské ulici

 České Žleby byly v minulosti srdcem oblasti, která je Luďkovi velmi blízká. Pravidelně tam se vydává od útlého dětství jako turista, rodinnou vazbu k této oblasti nemá. Upoutal jej duch místa a zůstal mu věrný, vrací se tam dodnes a doufá, že tomu bude tak i do budoucna.

Pohnuté příběhy

Dlouholeté zapálení pro historii se skloubilo s hlubším zájmem zaměřeným na oblast Stožecka, což se v jeho druhé knize promítá. I když jsou dnes České Žleby skromnou osadou, v minulosti byly rozsáhlou farní obcí. Připomenout zašlou slávu této oblasti je právě jeden z důvodů, proč Luděk začal knihu psát. „Chci přivést čtenáře k zamyšlení nad tím, jakým procesem a vývojem obec prošla a jaký byl příběh jejích obyvatel. Ta historie je vlastně společná celé Šumavě nebo českému pohraničí a je velmi pohnutá,“ vysvětluje. Ve své nové publikaci, jejíž rukopis vznikal zhruba pět let, se věnuje nejen místu, ale i lidem. „Myslím, že v rámci pochopení česko-německé problematiky je dobré ukázat příběhy jednotlivých lidí a způsob, jakým si s nimi velké dějiny pohrály,“ dodává.

Myš senzitivní na infekci.
Nově vyvinutá protilátka zabírá na hlavní mutace koronaviru, ověřili čeští vědci

Jedenadvacetiletý Luděk Němec už rok studuje historii na vídeňské univerzitě on-line a ačkoli není možné se potkávat a diskutovat, hodnotí tuto formu studia velmi kladně. „Profesoři a profesorky se hodně snaží, aby byla výuka kvalitní a já jsem s ní spokojen,“ říká Luděk. Stejně tak se nemůže toulat po oblíbené Šumavě. Doufejme, že se brzy vše vrátí do starých kolejích a bude moci díky svým turistickým výpravám sbírat námět na další knihu, který už má v hlavě a bude se týkat oblasti jihovýchodní Šumavy.