Ředitelskou židli obsadila se začátkem nového roku Dana Marková. Zkušenosti má letité, stojí v čele i vimperské oblastní charity. „Doufám, že mi pomohou mé předchozí zkušenosti," říká.


Od 1. ledna 2014 jste se stala ředitelkou Farní charity v Prachaticích. Vy jste již řadu let ředitelkou vimperské oblastní charity. Znamená to, že se tyto dvě charity spojí do jedné?
Ne, obě charity budou fungovat dále stejným způsobem jako dosud, budou poskytovat každá ty služby, na které mají registraci, ve stejném personálním složení, změna je pouze v osobě ředitele.


Co Vás motivovalo k tomu, abyste tento post přijala?
Byla jsem oslovena ředitelkou Diecézní charity České Budějovice, která mi toto nabídla. Sdělila mi, že má o místo zájem jeden zájemce. Překvapila mě její nabídka a zeptala jsem se jí, čemu dává přednost, zda by si přála, abych její nabídku přijala. Paní ředitelka mi sdělila, že si myslí, že by to bylo pro obě charity z pohledu Diecézní charity dobré řešení, že mám dlouholeté zkušenosti s vedením charity a poskytujeme na území Prachatic i Vimperka podobné služby, takže region i problematiku znám. Já jsem si uvědomila, že mohu tímto zajistit, aby se obě charity doplňovaly, spolupracovaly, aby nedošlo pod novým vedením k nějakému konkurenčnímu zápolení, jak k tomu někdy dochází bohužel i v sociálních službách. Neprospívá to pak klientům ani zaměstnancům.


Jak náročné pro Vás bude mít ve své kompetenci dvě organizace na dvou různých místech?
Náročné to určitě bude, doufám, že mi pomohou mé zkušenosti s vedením neziskové organizace, která má nyní téměř 80 zaměstnanců (včetně externích pracovníků) a provozuje 8 zaregistrovaných sociálních služeb a k tomu nestátní zdravotnické zařízení. Ve Farní charitě Prachatice budu mít navíc na starost 16 zaměstnanců (včetně externích pracovníků na dohody) a 4 zaregistrované služby, z nichž 3 jsou již dlouhodobě fungující. Každá služba má svého vedoucího pracovníka, zvolila jsem si schopnou zástupkyni, paní Danu Vidlášovou, která má zkušenost s poskytováním služeb v Prachaticích, je zároveň i dobrý ekonom, takže doufám, že to spolu zvládneme. Určitě to bude vyžadovat dobrou organizaci práce a udržet si kvalitní personální tým.


Stihla jste se před koncem roku seznámit se všemi činnostmi, které prachatická FCH sdružovala? Které z nich jsou pro Vás největší výzvou?
Ano, stihla. Největší výzvou pro mě je zajistit pro Farní charitu Prachatice dostatek financí na fungování, protože v této oblasti je situace velmi vážná. Další výzvou pro mě je získat důvěru lidí, kteří tuto změnu ve vedení prachatické charity úplně nevítali. Doufám, že společně se všemi zaměstnanci budeme dělat dobrou práci pro všechny, kteří nás potřebují.


Plánujete nějaké organizační změny?
Ne.


Plánujete v některých činnostech FCH Prachatice změnu ve fungování?
Změny ve službách nechystám. Budeme dále dělat služby, po kterých bude poptávka, budeme je poskytovat takovým způsobem, aby byly zajištěny finančně.
To bude nejtěžší, budu se svými spolupracovníky hledat další finanční zdroje.


Ví se o vás, že dbáte na to, aby poskytované služby organizacemi, které máte pod svým vedením, byly na co nejvyšší úrovni směrem ke klientům. Je těžké obsadit pracovní místa tak, abyste mohla držet tak vysoký standard?
Těší mě toto vaše hodnocení, ale přiznám se, že nevím, jak vám mám odpovědět. Nikdy se nelze zavděčit všem. Snažím se co nejlépe dělat svou práci, vybírat si vhodné zaměstnance a dostatečně je motivovat. Zda se to daří, mohou posoudit pouze klienti našich služeb.