Vypsala zakázku na zpracování záměru projektu a dokumentace pro územní řízení. Odhadovaná hodnota činí 53 milionů korun. Součástí zakázky je i vypracování dokumentace k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Podle mluvčího SŽDC Tomáše Johánka činí odhad celkových investičních nákladů téměř 5,3 miliardy korun. Časový plán pro tuto stavbu zatím není, teprve se bude zpracovávat projekt.V listopadu 2017 odhadovala SŽDC dobu potřebnou na další přípravu na nejméně tři roky.

Padesát pět kilometrů dlouhá trať by se vedle elektrizace měla dočkat i osazení GSM-R, což je mezinárodní standard bezdrátové komunikace určený pro železniční aplikace, a zabezpečovače ETCS. Ten má mimo jiné umožnit vedení vlaků po celém území Evropy bez nutnosti výměn hnacích vozidel na hranicích. Rychlost se zvýší z dnešních maximálních 100 kilometrů na 120 kilometrů v hodině. Studie proveditelnosti mimo jiné zmiňuje význam trati jako možné odklonové trasy pro nákladní dopravu v případě potíží na I. či IV. koridoru. Jako konkrétní příklad uvádí přestavbu brněnského železničního uzlu, která zkomplikuje průjezd moravskou metropolí. Nákladní doprava by tak mohla mířit do Rakouska přes Velenice.

Trať je dnes tranzitní nákladní dopravou fakticky nevyužívaná, osobní doprava je pouze regionální. SŽDC přitom poukazuje na její příznivé sklonové poměry, které jsou srovnatelné s koridorem.