Ještě před sestavováním investic pro návrh rozpočtu na příští rok uvažoval vedoucí odboru investic MěÚ Vimperk Michal Janče s tím, že mezi ně zařadí také rekonstrukci v ulici Nad Stadionem. Teď se zdá, že obyvatelé z této lokality si budou muset ještě chvíli počkat.


Momentálně se totiž na tuto akci zpracovává nová projektová dokumentace. „Podle původní byla realizována oprava od křižovatky s ulicí 1. máje až k budově TKB a na spodní část pod bytovkami se tehdy už nedostalo. Sice by se dalo využít jak stavební povolení, tak tehdejší projekt, to by ale znamenalo opravit pouze povrch v omezeném rozsahu," upozornil Michal Janče.


Využíváním ulice pro parkování a změnou okolních ulic na jednosměrné se ale stále častěji využívá zpevněná cesta pod bytovkami jak pro průjezd, tak k parkování vozidel. V současnosti tedy není pod bytovkami místo a pouhá oprava komunikace by tak mnoho nevyřešila. Ještě za minulého vedení radnice se proto uskutečnilo jednání s obyvateli domů a bylo dohodnuto, že město nechá vypracovat nový projekt zohledňující aktuální situaci jak v dopravě a parkování, tak z hlediska odkanalizování lokality a odvedení povrchových vod. „Nový projekt by tedy měl počítat s novou komunikací, parkovacími místy, odkanalizováním a dalšími úpravami včetně stavby opěrné zdi," dodal vedoucí odboru investic.


Současně prověřuje i možnosti získání dotace na tuto akci. „Nerad bych dnes někomu sliboval něco, co nebudeme schopni ovlivnit," upozornil Michal Janče s tím, že záležet bude na vypsání vhodného dotačního titulu. Podmínkou pro to, aby se město mohlo o dotace ucházet, je ale podle slov starostky Vimperku Jaroslavy Martanové platné uzemní rozhodnutí. Ani to by neměl být problém. Na rekonstrukci v ulici Nad Stadionem sice město má již z dřívějška platné stavební povolení a územní rozhodnutí, nic z toho ale nebude moci vzhledem ke změně projektu použít. Město tedy musí požádat o vydání nového územního rozhodnutí a stavebního povolení. A podle Jaroslavy Martanové by to nekomplikoval ani fakt, že Vimperští stále nevědí, zda jim bude platit územní plán. „Na rozhodnutí, jak to bude s územním plánem, čekáme. Pokud by bylo negativní a padlo ještě před tím, než by začalo platit současně zastavěné území, řešila by se celá věc v rámci platného původního intravilánu města. A do něho spadá jak ulice Nad Stadionem, tak ulice Pivovarská, které by se mohla týkat další investice," doplnila starostka.


V praxi by to mohlo znamenat, že město by mělo být pro realizaci akce papírově připraveno zhruba ve druhém pololetí příštího roku. Otázkou pak zůstává, zda na ni bude mít i peníze, ať již dotační, nebo vlastní.


V tuto chvíli to tedy vypadá spíše na to, že rekonstrukce místní komunikace v ulici Nad Stadionem spadne do zásobníku projektů minimálně pro příští rok. Jestli se dostane lidově řečeno nad čáru, by mohlo být jasnější při schvalování rozpočtu pro rok 2015. „To, že ulice Nad Stadionem zatím není pevně zakotvena v návrhu rozpočtu pro příští rok, ještě neznamená, že by se tam nemohla objevit později v rámci následných rozpočtových změn," doplnil Michal Janče.