Více než hodinku písniček, tanečků a dalšího bohatého programu pro děti připravila na pódiu Husfestu v areálu Slavoje Husinec Dáda Patrasová. Děti si zazpívaly a zatancovaly nehenom pod poódiem, ale i přímo na něm s Dádou a všemi dalšími protagonisty programu. Největší odměnou pro všechny byla nefalšovaná radost těch nejmenších.