Soutěžilo se jednak v jízdě zručnosti a jednak museli závodníci na dopravním hřišti ukázat, že zvládají jízdu podle dopravních značek a Pravidel silničního provozu, z teoretických znalostí je prověřily dopravní testy a nechybělo ani prověření znalostí z poskytování první pomoci a zdravovědy.


Výsledky 5. a 6. tříd

chlapci: 1. F. Aleš, 2. D. Markovec (oba Š. Hoštice), 3. Z. Vejtasa (Čkyně).
dívky: 1. M. Mezerová, 2. B. Bízková (obě Š. Hoštice), 3. B. Narovcová (Smetanova Vimperk). družstva: 1. Šumavské Hoštice, 2. Smetanova Vimperk, 3. Husinec.


Výsledky 7. a 8. třída

chlapci: 1. T. Fleischmann, 2. L. Markovec (oba Š. Hoštice), 3. M. Hölcl (Lhenice).
dívky: 1. G. Pospíchalová (Lhenice), 2. N. Danielová (Husinec, 3. A. Ježková (Š. Hoštice. Družstva: 1. Šumavské Hoštice, 2. Lhenice, 3. Vacov.